Clubwerking

Werking van schietstand Shooting World

Schietstand Shooting World beschikt over een uitgebreide infrastructuur en heeft tal van troeven voor sportschutters. Hieronder kan u een overzicht terugvinden van onze schietbanen, werking van dagkaarten, lidgeld, huishoudelijk reglement...

Schietbanen

Schietstand Shooting World beschikt over volgende schietbanen:

  • 6 banen voor luchtdrukwapens en matchluchtdrukwapens

  • 24 banen van 25m met automatische doelbediening
    Toegelaten voor alle gangbare pistool - en revolver munitie

  • 4 banen van 100m met automatische doelbediening
    Alle kalibers tot en met 4500 joules zijn toegelaten

Cafetaria & parking

Gezellige cafetaria met groot terras en ruime parking.

 

  • Maandag gesloten

  • Dinsdag - Vrijdag vanaf 14h tem 23h

  • Zaterdag - Zondag vanaf 10h tem 17h

Lidgeld

Het lidgeld voor schietstand Shooting World bedraagt 275 EUR per jaar. Het 2e gezinslid onder hetzelfde adres geniet een korting van 20 EUR.  Indien u enkel gebruik maakt van de 10m luchtstand bedraagt het lidgeld 145 EUR per jaar. Elk lid krijgt 3 gratis dagkaarten per kalenderjaar.

Dagkaarten

Indien zonder SSL of vergunning, slechts 1x per kalenderjaar als occasionele schutter.

Een afspraak maken is mogelijk door te mailen naar info@shootingworld.be

Indien houder van SSL, vergunning of jachtverlof, tijdens de openingsuren op vertoon van ID en geldige vergunning.

 

Schietstand Shooting World Schietsport Clubwerking

Inschrijvingen

Inschrijven als lid van schietstand Shooting World is mogelijk tijdens de openingsuren. 

Om een beginnende sportschutter te kunnen inschrijven hebben we nood aan volgende documenten:

Adreswijziging

Gelieve adreswijzigingen door te geven via de club.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement regelt de betrekkingen van de NV met haar leden en met alle gebruikers van de schietstand. Het is een aanvulling op de statuten van de NV.

 

Je kan het reglement consulteren via deze link

Privacy & GDPR

Schietstand Shooting World hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Meer info via deze link

Meer info

Contacteer ons vrijblijvend

​Heeft u vragen of wenst u meer info over schietstand Shooting World? U kan ons vrijblijvend telefonisch of via mail contacteren. Bovendien kan u, indien u dit wenst, een korte rondleiding krijgen met wat uitleg over onze schietstand.

 

Dit geeft u de mogelijkheid om de sfeer op te snuiven en een idee te krijgen over wat onze sportvereniging je allemaal kan bieden. Op datzelfde ogenblik beantwoorden we ook met alle plezier uw vragen. Om uw bezoek vlot te laten verlopen vragen we om ons vooraf even te contacteren via de club. Tot binnenkort!